Startinformation
När vi bestämt ett startdatum för dig att börja sälja så kommer vi skicka ut all information du behöver, för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Säljhjälpmedel i form av väskor och tidningskassar skickas med din första tidningsleverans.

Första intrycket viktigt
Ta chansen att presentera dig för dina kunder i ditt försäljningsområde och berätta att du säljer tidningar och magasin. Det ökar möjligheten att sälja även nästa gång du knackar på deras dörr.

Viktigt att tänka på
För alla våra säljare gäller en självklar regel; under försäljningsrundan får man endast sälja våra tidningar och magasin. Varken andra tidningar, lotter eller dylikt. Det är viktigt att du som tidningssäljare representerar tidningen och hinner med hela ditt distrikt så noggrant och snabbt som möjligt. Många av dina stamkunder förväntar sig att du skall hinna med dem på förmiddagen.

Ditt försäljningsdistrikt
Det är viktigt att du vet var ditt försäljningsområde ligger. Ta hjälp av kartan du fått via mejl eller kartan i Säljappen. På gator som gränsar mot ett annat distrikt, får du endast sälja på din sida av gränsen. Gå över hela ditt distrikt då och då, men försök att skaffa dig en fast kundkrets. Det blir lättare efter några säljtillfällen när du lär känna dina kunder. Se alltid till så att du har några extra tidningar till eventuella nya kunder. Kontakt din säljledare om du behöver fler. Kom ihåg: Ökad försäljning = ökad förtjänst!

Vid sjukdom
Blir du sjuk eller av någon anledning inte kan sälja, vore det bra om du har en kompis som tillfälligt kan ta över. "Utbilda" din kompis så att han/hon vet exakt var ditt försäljningsdistrikt är eller be dem ladda ner Säljappen så ser de vart du har dina markerade kunder. Om du inte har någon ersättare så är det viktigt att du hör av dig till oss så snart det går. Då stoppar vi leveransen av dina tidningar tillfälligt.

Nedskräpning = Förbjudet!
Papper, plast och snören som finns runt tidningsbuntarna slänger du givetvis i en papperskorg eller tar med det hem.

Returhantering:
De tidningar som blir över (returer) klipper du ut framsidan på och sparar. Det är viktigt att spara dessa då vi ibland ber dig skicka in dem som bevis på att de inte är sålda.
Du kan läsa mer om returrapportering  här.

Redovisning av pengar
När du returrapporterar via hemsidan eller Säljappen så ser du exakt hur mycket av dagens försäljning som skall läggas undan till fakturan. Returrapportera varje helg så kommer det i slutet av månaden en faktura hem till dig på det beloppet du själv har lagt undan. Vi gör kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av dina tidningsurklipp så att de stämmer med antalet som du har rapporterat in. Du betalar inget för osålda tidningar. Vid sena inbetalningar, stoppas tidningsleveranserna omgående tills betalningar kommit in.

Avtal
Alla ungdomar som säljer Expressen, GT eller Kvällsposten måste ha ett godkännande från målsman.
För att allt skall fungera med leveranser, redovisning och försäkring skall det finnas ett försäljningsavtal mellan dig och AB Kvällstidningen Expressen. I avtalet står det vilket försäljningsområde som är ditt och om hur allt skall fungera. Detta avtal skall skrivas på av dig (din målsman om du är under 18 år). Skicka tillbaka avtalet så snart som möjligt!

Första gången som du skall sälja
Hämta dina tidningar i tid. Kommer du för sent, finns risken att de blir stulna eller att dina kunder hinner lämna hemmet.
När du hämtar dina tidningar, räknar du dem så att din upplaga stämmer med antalet på följesedeln.
Räkna både huvudtidning och magasin.
Vi rekommenderar att du börjar sälja kl 09:00 och håller på ca 1,5-2 timmar.
Gå över ditt försäljningsområde noggrant och se till att träffa så många som möjligt. Markera i Säljappen var de som inte öppnar bor och knacka på igen nästa gång.
Det tar alltid lite längre tid i början och förtjänsten blir inte lika stor som när du har gått runt i området ett par helger.
När du kommer hem efter försäljningsrundan, räknar du eventuellt överblivna tidningar så att allt är klart när du skall redovisa din returer via hemsidan eller Säljappen.

Råd & tips
Att vara artig och trevlig är en självklarhet för alla som arbetar  med försäljning.
Erbjud dina kunder att bli fasta kunder. Då har du möjlighet att ta betalt i förskott och kan i fortsättningen lägga tidningen direkt i brevlådan utan att störa kunden.
Efter några veckor, kommer du att veta ungefär hur många tidningar som du behöver i ditt distrikt. Ring eller mejla oss så justerar vi din upplaga till önskat antal. Det är bättre att ha lite för många tidningar än att ha för få.
Vid storhelger kommer det inte ut några morgontidningar. Det innebär att många av de kunder som i vanliga fall tackar nej, säkert vill köpa en tidning av dig istället dessa dagar. Försök att ringa på så många dörrar som du kan, dessa helgdagar.