Permanent prishöjning på huvudtidningen

 

Priset på huvudtidningen* höjs till 22 kr fr o m 1 mars.
Ändringen gäller tillsvidare.

Din förtjänst höjs från 4 kr till 4:40 per såld huvudtidning.
Det motsvarar 20% av tidningspriset.

Huvudtidning = Expressen, GT och Kvällsposten